Prenumerationsvillkor Dohi Publishing

Din prenumeration startar alltid med nästkommande utgåva och inte med det nummer som finns ute i butikerna nu. Du riskerar alltså inte att få en utgåva som som du redan har köpt. Vill du beställa ett aktuellt eller ett tidigare nummer kan du göra det här.

Din prenumeration avslutas automatiskt, så vill du inte ha fler tidningar än de du har beställt, behöver du inte kontakta oss för att säga upp din prenumeration. Däremot skickas det ut ett erbjudanden om att förnya prenumeration men är du intresserad av det så är det bara att bortse från detta erbjudande.

Minderåriga, under 18 år, äger inte rätt att beställa prenumerationer på någon av våra tidningar utan målsmans medgivande. Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar från personer som som inte uppfyller detta krav.

Avser tidningarna Yoga World, Hälsa & Fitness, Fotografen, Svenska Cycling Plus, Allt om MTB samt MacGuiden.